Wolontariat w szkole


Szkolny Klub Wolontariatu powstał w naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019.

Misją i celem klubu jest:
promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw takich jak wrażliwość na potrzeby innych, empatia, życzliwość, otwartość i bezinteresowność w podejmowanych działaniach.
Struktura klubu i wolontariusze
Założycielami i koordynatorami Klubu są opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, pedagog szkolny oraz wychowawcy kl.  VI – VIII.
Wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna.

Kategorie

Aktualności

  • 960