Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021


Zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej informujemy:

I KLASA - Wszystkie dzieci zgłoszone z naszego obwodu do klasy pierwszej zostały przyjęte.

ZERÓWKA – Wszystkie zgłoszone dzieci zostały przyjęte.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – Wszystkie dzieci z rocznika 2016,2015 zostały przyjęte. Dzieci z rocznika 2017 (3 latki) zostały wpisane na listę rezerwową.

W związku z zawieszeniem zajęć i ograniczaniem kontaktów bezpośrednich prosimy o kontaktowanie się z sekretariatem szkoły wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu:

788-853-732 (telefon na czas zawieszenia zajęć) w godzinach od 9.00-14.00.

bądź mailowo pod adresem:

pspl.sekretariat@wp.pl

Kategorie

Aktualności

  • 960