Rada Rodziców


 Nasza szkoła ściśle współpracuje z rodzicami uczniów. Wspierają oni nasze działania, a ich opinia jest jednym z głównych wyznaczników pracy szkoły. Ich organem samorządowym jest Rada Rodziców, która działa przy współpracy z dyrekcją szkoły na rzecz procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego uczniów.

SKŁAD RADY RODZICÓW
Przewodnicząca Rady Rodziców 
Wojciech Zmysłowski

W-ce przewodniczący Rady Rodziców
Agnieszka turska

Sekretarz Rady Rodziców 
Zuzanna Sawaryn

Skarbnik Rady Rodziców 
Monika Winiarczyk.

Regulamin Rady Rodziców

 Regulamin dofinansowania przez Radę Rodziców wycieczek szkolnych

Nr konta Rady Rodziców

Kategorie

Aktualności

  • 960