WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej informujemy:

I KLASA – Wszystkie dzieci zgłoszone z naszego obwodu do klasy pierwszej zostały przyjęte.

ZERÓWKA – Wszystkie zgłoszone dzieci zostały przyjęte.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – Wszystkie dzieci z rocznika 2016,2015 zostały przyjęte. Dzieci z rocznika 2017 (3 latki) zostały wpisane na listę rezerwową.

W związku z zawieszeniem zajęć i ograniczaniem kontaktów bezpośrednich prosimy o kontaktowanie się z sekretariatem szkoły wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu:

788-853-732 (telefon na czas zawieszenia zajęć) w godzinach od 9.00-14.00.
bądź mailowo pod adresem:
pspl.sekretariat@wp.pl

 


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”
 Aby móc przystąpić do Konkursu należy wykonać pracę plastyczną w formacie A3, w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym. Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu zostaną nagrodzeni. Laureaci etapu centralnego otrzymają m.in. sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także upominki od współorganizatorów i patronów konkursu. Prace należy składać do
p. A. Marlikowskiej do 5 marca włącznie.
Szczegółowe informacje pod adresem:
https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/x-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci/


SPRAWOZDANIE Z WAŻENIA TORNISTRÓW

5 października 2018r. przeprowadzona została w naszej szkole akcja ważenia tornistrów uczniów, sprawdzenie co dokładnie uczniowie noszą w plecakach i czy jest to zawsze coś niezbędnego czy tylko dodatkowy ciężar. Uczniowie zostali poinstruowani w jaki sposób powinno się prawidłowo zakładać tornister na plecy i jak go pakować aby lepiej się go nosiło. Na 91 zważonych tornistrów większość przekraczała 10% wagi uczniów.

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono następujące przyczyny ciężkich tornistrów:

  • zbyt duża waga samych plecaków,

  • noszenie przez dzieci zbędnych książek, ćwiczeń, po dwa ciężkie piórniki,

  • duża liczba napojów,

  • zbędne gadżety i kalendarze.

Aby „odchudzić” szkolne plecaki należy:

  • wybrać dobry tornister, który jest lekki, funkcjonalny i odpowiednio wyprofilowany,

  • kupować zeszyty w cienkich okładkach,

  • na bieżąco sprawdzać wyposażenie piórnika i ograniczyć go do jednego,

  • systematycznie kontrolować zawartość plecaka czy nie ma w nim niepotrzebnych rzeczy,

  • zostawiać podręczniki w szafkach w szatni lub w wyznaczonych przez nauczycieli miejscach.


DRODZY RODZICE!

w imieniu Rady Rodziców przekazuję Państwu bardzo ważną informację.
Rada Rodziców po wewnętrznych konsultacjach zamierza zwrócić się do burmistrza pana Jacka Stolarskiego
oraz Rady Miejskiej w Grójcu, z postulatami w sprawie zabezpieczenia dzieci i mieszkańców podczas użytkowania lokalnych dróg.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywność i zaangażowanie w tej sprawie.
Od poniedziałku pismo będzie dostępne w sekretariacie szkoły, na którym warto (a nawet trzeba!) złożyć swój podpis.

Poniżej przedstawiamy kluczowe postulaty:

– zamontowanie progów zwalniających na całej ulicy Szkolnej
(ruch przelotowy z S7, za chwilę budowa obwodnicy, cały ruch Pamiątka Piaseczno – Grójec skupi się na ul. Szkolnej)
– ustawienie znaków ostrzegawczych „uwaga szkoła” gdzie tylko jest to możliwe
– ustawienie znaków o ograniczeniu ruchu w określonych godzinach przywozu i odwozu dzieci do szkoły, objazd ul. Krótką
– opcjonalnie – wjazd do szkoły od ul. Krótkiej, a szkolną poprowadzony ruch
– zdemontowanie barierek przy sklepie róg ul. Szkolnej i Piaseczyńskiej
(powodują one korek i mnóstwo kolizji na ul. Szkolnej)
– budowa chodnika/ścieżki rowerowej, montaż oświetlenia z Wojska Polskiego do Lesznowoli
– budowa progów zwalniających na Wojska Polskiego
– budowa chodnika /ścieżki rowerowej i montaż oświetlenia z Mirowic do Lesznowoli, znaki ostrzegawcze „szkoła”
– budowa chodnika i montaż oświetlenia i progów zwalniających na ul. Leśnej
(nowe osiedle, dużo mieszkańców, duży ruch, całkowita ciemność)
– ustawienie znaków ostrzegawczych na roku Leśnej i Szkolnej (bardzo niebezpieczne skrzyżowanie)
– budowa ronda w centrum Lesznowoli (ul. Słoneczna, Szkolna, Grójecka, Piaseczyńska)

Jeszcze raz prosimy o złożenie swojego podpisu na w/w piśmie w sekretariacie szkoły.

Bezpieczna droga do szkoły 04. 10. 2018 r.

 


Dodaj komentarz

Kategorie

Aktualności

  • 960