Pismo Rady Rodziców


Drodzy Rodzice

w imieniu Rady Rodziców przekazuję Państwu bardzo ważną informację.
Rada Rodziców po wewnętrznych konsultacjach zamierza zwrócić się do burmistrza pana Jacka Stolarskiego
oraz Rady Miejskiej w Grójcu, z postulatami w sprawie zabezpieczenia dzieci i mieszkańców podczas użytkowania lokalnych dróg.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywność i zaangażowanie w tej sprawie.
Od poniedziałku pismo będzie dostępne w sekretariacie szkoły, na którym warto (a nawet trzeba!) złożyć swój podpis.
Powyższa informacja wraz z kopią listu będzie dostępna również na naszej stronie internetowej:
www: lesznowola.obel.pl

Poniżej przedstawiamy kluczowe postulaty:

– zamontowanie progów zwalniających na całej ulicy Szkolnej
(ruch przelotowy z S7, za chwilę budowa obwodnicy, cały ruch Pamiątka Piaseczno – Grójec skupi się na ul. Szkolnej)
– ustawienie znaków ostrzegawczych „uwaga szkoła” gdzie tylko jest to możliwe
– ustawienie znaków o ograniczeniu ruchu w określonych godzinach przywozu i odwozu dzieci do szkoły, objazd ul. Krótką
– opcjonalnie – wjazd do szkoły od ul. Krótkiej, a szkolną poprowadzony ruch
– zdemontowanie barierek przy sklepie róg ul. Szkolnej i Piaseczyńskiej
(powodują one korek i mnóstwo kolizji na ul. Szkolnej)
– budowa chodnika/ścieżki rowerowej, montaż oświetlenia z Wojska Polskiego do Lesznowoli
– budowa progów zwalniających na Wojska Polskiego
– budowa chodnika /ścieżki rowerowej i montaż oświetlenia z Mirowic do Lesznowoli, znaki ostrzegawcze „szkoła”
– budowa chodnika i montaż oświetlenia i progów zwalniających na ul. Leśnej
(nowe osiedle, dużo mieszkańców, duży ruch, całkowita ciemność)
– ustawienie znaków ostrzegawczych na roku Leśnej i Szkolnej (bardzo niebezpieczne skrzyżowanie)
– budowa ronda w centrum Lesznowoli (ul. Słoneczna, Szkolna, Grójecka, Piaseczyńska)

Jeszcze raz prosimy o złożenie swojego podpisu na w/w piśmie0 w sekretariacie szkoły.

 Bezpieczna droga do szkoły 04. 10. 2018 r.

Kategorie

Aktualności

  • 960